Thông báo số 33/TB-DCT ngày 14 tháng 01 năm 2021 Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

| In Thông báo số 33/TB-DCT ngày 14 tháng 01 năm 2021 Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

1.  Đối tượng: gồm sinh viên các hệ sau:

-  Hệ đại học chính quy khóa 6, 7, 8.

-  Hệ đại học liên thông khóa 8.

-  Hệ cao đẳng chính quy khóa 16, 17, 18.

2.  Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

-  Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 24/02/2021.

Chú ý: Sinh viên các khóa tốt nghiệp đúng tiến độ gồm khóa 08DH, 18CD không cần đăng ký. Sinh viên gửi file mềm Giấy xác nhận môn tương đương/thay thế (nếu có) về email thuyttt@hufi.edu.vn theo cú pháp của phần tiêu đề Mã sinh viên + Họ và tên sinh viên

3.  Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (theo mẫu đính kèm).

4.  Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

Địa điểm

1

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

30/01/2021

 

2

Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên

22/02/2021 đến 24/02/2021

Website:

sinhvien.hufi.edu.vn

3

Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

05/03/2021

Website sinhvien.hufi.edu.vn

4

Nhận phản hồi của sinh viên

Sinh viên

08/03/2021 đến 09/03/2021

Email: thuyttt@hufi.edu.vn hoặc số điện thoại: 0868.78.00.62 C.Thúy

5

Ra Hội đồng xét tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồng xét tốt nghiệp

11/03/2021

 

6

Phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa (dự kiến)

Phòng Đào tạo

23/03/2021 đến 31/03/2021

Phòng Đào tạo

7

Lễ trao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo và các Khoa quản lý sinh viên

23/04/2021

(dự kiến)

 

5.   Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện.

- Các khoa quản lý sinh viên rà soát điểm số các môn và chương trình đào tạo (khóa 08DH và 18CD) để phục vụ công tác xét tốt nghiệp.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường;

- Lưu: VT, ĐT.

       

               HIỆU TRƯỞNG

                                 

(đã ký)


                                   Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 13
Hôm nay: 185
Hôm qua: 275
Tổng cộng: 44199565