Thông báo về việc hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp học kỳ 2 - năm học 2020-2021

| In Thông báo về việc hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp học kỳ 2 - năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

về việc hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp ở học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

  • Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021.
  • Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần ở đợt 1 (Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 05/01/2021)

Phòng Đào tạo đã rà soát lại sĩ số đăng ký của các lớp học phần và thông báo đến sinh viên việc hủy một số lớp học phần trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 vì lý do không đủ sĩ số mở lớp, cụ thể như sau:

  •  Danh sách các học phần bị hủy (xem file)
  •  Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký lớp học phần (xem file)

Chú ý:

  • Những sinh viên có tên trong danh sách các lớp học phần bị hủy chủ động đăng ký lại vào các lớp học phần khác (đăng ký vào đợt 2 từ 8h00 ngày 11/01/2021 đến 16h00 ngày 15/01/2021).
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 631
Hôm qua: 659
Tổng cộng: 44205437