Thông báo phúc khảo và giải đáp các thắc mắc về điểm Học kì 2 - Đợt 1 và Đợt 2 năm học 2019-2020

| In Thông báo phúc khảo và giải đáp các thắc mắc về điểm Học kì 2 - Đợt 1 và Đợt 2 năm học 2019-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM QL CHẤT LƯỢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:03 /TB-TT QLCL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 09  năm 2020

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo và giải đáp các thắc mắc về điểm các môn thi

cuối học kì 2 - Đợt 1 và đợt 2 năm học 2019-2020

-      Trung tâm bắt đầu nhận đơn phúc khảo bài thi cuối học kì 2 - Đợt 1 và đợt 2 môn trắc nghiệm khách quan và tự luận từ ngày 16/09/2020 đến hết ngày 29/09/2020.

-     Sinh viên cần phúc khảo trực tiếp đến Trung tâm, phòng C. 309 trong giờ hành chính, thời gian nêu trên để được hướng dẫn. 

-     Sinh viên đến phúc khảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết (Tên môn thi, ngày thi, tiết thi, tên phòng thi, mã số sinh viên, họ và tên).  

-     Sinh viên có các thắc mắc về điểm (điểm thấp, không hiện điểm trên hệ thống, điểm 0, …) liên hệ tại phòng C.309 trong thời gian trên để được giải đáp.

-     Sau thời hạn trên Trung tâm sẽ không giải quyết phúc khảo tất cả các trường hợp chậm trễ.

-      Kết quả phúc khảo công bố ngày 13/10/2020 tại http://sinhvien.hufi.edu.vn/.

 

                                                                                                        GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                      LÊ NGỌC

                                                                                

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 23
Hôm nay: 576
Hôm qua: 659
Tổng cộng: 44205382